Regulamin sklepu internetowego Nowa Era Snu

I Postanowienia ogólne .

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez firmę Tuti Marcin Tutaj ul. Wolska 78/80/55 01-141 Warszawa  Nip : 5271617206

Regon : 146147610 .

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu .

II Definicje

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę dostępny pod adresem : www.nowaerasnu.pl

Sprzedawca – Marcin Tutaj prowadzący działalność gospodarczą Tuti Marcin Tutaj ul. Wolska 78/80/55 NIP : 5271617206 REGON : 146147610 adres elektroniczny : materacewarszawa@wp.pl 

Klient : osoba fizyczna, osoba prawna  lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego.

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w sklepie internetowym , która prawidłowo zarejestrowała się zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie . 

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.nowaerasnu.pl 

Formularz rejestracji – jednorazowa czynność dokonywana przez klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta Klienta . 

Zamówienie – dobrowolne wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy kupna-sprzedaży  w sklepie internetowym , zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży  i potwierdzone mailem wysłanym przez sklep internetowy . 

Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu z możliwością modyfikacji danych Zamówienia oraz ilości produktów. 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego . 

Cena – cena towaru, którą Konsument zobowiązuje się zapłacić w związku z zakupem wybranego produktu w wyniku zawartej umowy kupna-sprzedaży . 

Produkt – przedmiot dostępny w sklepie internetowym przeznaczony do sprzedaży na podstawie zawartej Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem  sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.nowaerasnu.pl 

Sklep stacjonarny :  sklep stacjonarny, w którym możliwy jest odbiór osobisty zakupionych w Sklepie produktów . Adres sklepu : ul. Radzymińska 234/236 03-674 Warszawa godz. 11-19 sob. 10-15 . 

III Kontakt ze sklepem 

a. adres sklepu : ul. Radzymińska 234/236 03-674 Warszawa 

b. adres e-mail : materacewarszawa@wp.pl

c. numer telefonu : 512-791-597

IV  Rejestracja 

1. Rejestracja w Sklepie internetowym nowaerasnu.pl jest dobrowolna i bezpłatna .

2. W celu prawidłowej rejestracji należy spełnić następujące wymagania techniczne :

a. standardowy system operacyjny

b. dostęp do internetu 

c. posiadanie adresu e-mail

d. standardowa przeglądarka internetowa

3. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu podając w nim swoje prawdziwe dane odbiorcy zamówienia oraz adresu na który ma być wysłany zakupiony produkt. 

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem .

5. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

V Zamówienia 

1. Zawartość stron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego , a zatem samo złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy .

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki :

– wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ do koszyka ”

– z widoku koszyka wybrać przycisk „przejdź do kasy ”

– wypełnić pole z danymi odbiorcy zamówienia : imię i nazwisko , telefon i adres na który Sprzedawca ma dostarczy zamówione produkty . 

– wybrać formę wybranych produktów i metodę płatności

– po złożeniu prawidłowego zamówienia Kupującemu wyświetlą się dane nabywcy, dane adresowe , kwota zamówienia i forma jego realizacji . 

–  w przypadku akceptacji  wszystkich wybranych przez siebie elementów w celu złożenia i zakończenia Zamówienia należy wybrać przycisk „ Kupuję i płacę ”

– z chwilą kliknięcia przycisku „ zamawiam i płacę ” Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem

– naciśnięcie przycisku „ Kupuję i płacę ” oznacza złożenie przez klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty .

– do każdego Zamówienia wystawiana jest imienna faktura zgodna z danymi zamawiającego ( w przypadku innych danych do faktury należy je wpisać w uwagach do zamówienia .

– zawarcie umowy kupna-sprzedaży potwierdzone zostanie e-mailem od Sprzedawcy

– zawarcie umowy kupna-sprzedaży wymaga dokonania płatności zgodnie z wybrana przes siebie opcją  ( w przypadku braku wpłaty do zamówienia w terminie do 3 dni roboczych , umowę uważa się za rozwiązaną )

VI Sposób płatności 

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT od towarów i usług.

2. Klient dokonując zakupu może skorzystać z następujących opcji płatności :

– przelewem na rachunek bankowy  Sprzedawcy 

– gotówką przy odbiorze

– szybka płatność z konta lub karty za pośrednictwem serwisu Tpay

– płatność gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym – 03-674 Warszawa ul. Radzymińska 234/236

– w przypadku produktów wyprodukowanych na indywidualne zamówienie Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki  na rachunek bankowy Sprzedawcy o wartości 30 % zamówienia brutto . 

VII Realizacja zamówienia 

1. Przy każdym rozmiarze materaca jest informacja o jego dostępności. Materace dostępne „od ręki ” wysyłamy w ciagu 24 h .

2. Po złożeniu zamówienia przesyłamy przewidywany termin realizacji .

3.  Koszty dostawy materacy i stelaży ponosi Sklep . Z wyłączeniem produktów przy których jest informacja o dodatkowych kosztach dostawy . 

4. Koszt transportu łóżek i zestawów łóżko i materac Sklep wylicza indywidualnie . 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia a o sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego .

VIII  Warunki dostaw 

1. Dostawa wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu .

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich bądź transportu własnego w terminie zależnym od terminu realizacji zamówionych towarów u producentów , najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu skompletowania zamówienia .

3. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku według harmonogramu pracownika firmy przewozowej .

4. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki towar wydany będzie przez kuriera dopiero po otrzymaniu należności .

5. Przy odbiorze osobistym płatność gotówką lub kartą .

6. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie .

7. Przy odbiorze Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera i potwierdzenie jej odbioru własnoręcznym podpisem .

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas odbioru Klient ma obowiązek spisać stosowny protokół i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem pod numerem 512-791-597 lub mailowo : materacewarszawa@wp.pl . Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu . 

9. Klient zobowiązany jest do zachowania ostrożności podczas rozpakowywania produktów , tak aby ich nie szkodzić .

10. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie doręczenia. Od tego momentu Sprzedawca nie odpowiada za utratę lub zniszczenie Produktu .

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy , pracownik firmy przewozowej zostawi awizo .

12. W przypadku bezskutecznych prób doręczenia przesyłki Towar zostaje odesłany do sprzedawcy .

13.  W przypadku nadania kolejnej przesyłki ( z winy Klienta ) Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania Towaru pod warunkiem opłacenia przez Klienta kosztów ponownego doręczenia .

14. Materace i stelaże jako przesyłki gabarytowe dostarczane są pod drzwi budynku podanego w adresie dostawy. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki do mieszkania .

IX Reklamacja i gwarancja 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych dostarczonego Towaru które powstały podczas transportu rozpatrywane będą tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu spisanego przez Kupującego i dostawcę – firmę transportową towaru .

2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę protokołu uszkodzenia traktowane jest jako dowód, że Produkt w momencie dostarczenia nie posiadał żadnych widocznych uszkodzeń i wad mechanicznych .  W związku z tym Kupujący traci prawo do reklamowania towaru a Sprzedawca w takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności .

3. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego .

4. Roszczenie reklamacyjne można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail : materacewarszawa@wp.pl  lub drogą pisemną na adres : Nowa Era Snu ul. Radzymińska 234/236 03-674 Warszawa .

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni

6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii paragonu , faktury oraz kopii protokołu szkody spisanego z dostawcą jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń towaru  podczas transportu do Klienta .

7.  Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie :

– ogólnych zasad użytkowania danego produktu

– szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji towarów zawartych w załączonej instrukcji i karcie gwarancyjnej .

8. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ) .

9. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na dres : Nowa Era Snu 03-674 Warszawa ul. Radzymińska 234/236 .

10. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty dostaw do klienta ponosi Sklep .

11.  W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja – informacja o niej oraz jej treść będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie . Sprzedawca dołączy tez kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu .

X Odstąpienie od umowy 

1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny .

2. Oświadczenie można złożyć mailowo na adres : materacewarszawa@wp.pl lub pisemnie na adres : Nowa Era Snu ul. Radzymińska 234/236 03-674 Warszawa .

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę kupna- sprzedaży uważa się za niezawartą .

4. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne i nienaruszone opakowanie .

5. Do zwracanego towaru wymagane jest dołączenie oryginalnego paragonu lub faktury .

6. Klient pokrywa koszty transportu towaru i ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia towaru podczas transportu .

7. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu dostarczenia zamówionych produktów i przekazania w posiadanie Klientowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Klienta .

8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy .

9. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty zwrotu . Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych kosztów zwrotu towaru ani dodatkowych kosztów z tym związanych .

10. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy .

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki został użyty przy transakcji zakupu, chyba że Konsument wyraził chęć na inne rozwiązanie . 12. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów :

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana , wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli oryginalne opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu .

– w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli , które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy .

XI Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca .

2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży .

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta Sklepu internetowego mogą być :

– W przypadku Klienta , który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłka pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym .

4. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz modyfikowania i poprawiania .

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy .

XII Postanowienia ogólne 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów z oferty Sklepu internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju akcji promocyjnych . Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą aktualnych cenników i warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży które będzie realizowane na zasadach obowiązujących w momencie dokonywania zakupu przez Konsumenta .

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim .

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn : zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu .

3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną , ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych .

8